Rodokmen - Vránovi

Většina těch, co mne zná ví, že se genealogií zabývám již nějakou dobu a asi již nastal čas výsledky svého bádání prezentovat. V mém bádání se vyskytlo několik okamžiků, které mou badatelskou práci vždy posunuly z mnohdy slepých uliček, kdy jsem nevěděl kudy dál. Předně to byla kniha "Sám proti proudu času" od Henryho Pohanky,kterou jsem dostal od mého táty k narozeninám v době,kdy jsem s myšlenkou začít sestavovat rodokmen teprve koketoval. Souběžně se studií nejen této knihy jsem postupně získával první materiály od příbuzných a pomocí programu Ancestry začal sestavovat první větve. Postupně jsem nesměle absolvoval své první návštěvy v okresním archivu města Louny a zdejší matriky. Největším impulsem pro další bádání však bylo objevení digitalizovaných matrik v SOA Třeboň, odkud pochází většina získaných informací v rodokmenu rodiny Vránů obsažených. Ve jednu chvíli jsem se však dostal do mrtvého bodu, kdy jsem nemohl najít spojnici mezi Jakubem Vránou uvedeným v Berní rule (kterýžto role měl 60 strychů, 4 voly, 8 krav, 9 jalovic, 10 ovcí a 6 sviní :-) ) a tou větví rodu, kterou jsem již zpracovanou do té doby měl. Několik měsíců má badatelská práce poté stagnovala, pominu-li dopracování rodové větve Hečků z matrik Zemského archivu v Opavě. V posledních týdnech jsem se zaměřil na pročítání matrik narozených, oddaných a zemřelých obce Plačkov a Kamenice, kde jsem objevil nenápadný zápis o narození Karla Vrány z 1.4.1755 a v tu chvíli se (jak říká básník) kruh uzavřel. V součastné době zkouším pročítat matriky Pochválova a Chožova, odkud pochází rody Holých,Kabátů a Mayerů a snažím se dopátrat kde mají zaarchyvované sčítací operáty z různých období. Samozřejmě bych rád poděkoval alespoň touto cestou všem, co mi v mém bádání pomáhali a pomáhají. Všem příbuzným, kteří mi poskytují rodopisné matriály a informace a také všem známým i neznámým genealogům, latiníkům a znalcům písma z genealogických fór na stránkách genealogie.taby.cz/, Rodokmeny na Okounu SOA Třeboň a Ancestry za pomoc při čtení a překladu všech materiálů potřebných k bádání mých kořenů.